Organisationsutveckling

 

Alla organisationer utvecklas alltid åt något håll; till det bättre eller till det sämre. Genom att sätta upp strategiska mål som konkretiseras med en affärs och kompetensförsörjningsplan kan målen uppnås, det vet alla. Den stora utmaningen är att förverkliga de strategiska målen och affärsplanerna. Det handlar helt enkelt om att gå från ord till handling. Då gäller det att få tillgång till alla för verksamheten viktiga resurser och då i synnerhet kompetent och motiverad personal.

E.V.A AB skapar tillsammans med din organisation en process som utvecklar organisationen efter de uppsatta målen.

Copyright © E.V.A Coaching