Affärsutveckling för små och medelstora företag

 

Nya trender, nya produkter och tjänster, nya marknader.

  • Hur ska ni möta de nya utmaningarna?
  • Hur fungerar de befintliga produkterna och tjänsterna på marknaden?
  • Vilka nya produkter och tjänster kan ni se i framtiden?

 

E.V.A AB erbjuder stöd och hjälp att analysera företagets potential på en allt mer föränderlig marknad.

Grunden för dessa processer är E.V.A ABs modell för affärsutveckling.

 

Copyright © E.V.A Coaching