Tjänster

 

Enkelt, Visionärt och Användbart är kännetecknet för de tjänster som E.V.A. AB erbjuder.

 

Tjänsterna omfattar:

  • Organisationsutveckling
  • Individutveckling
  • Livs - och karriärplanering för organisationer och enskilda personer
  • Affärsutveckling för små- och medelstora företag

Copyright © E.V.A Coaching