Livs- och karriärplanering

För organisationer

I tider av stark förändring krävs ett samlat grepp för att behålla, attrahera och utveckla personalen. ”Rätt person på rätt plats”, motivation, engagemang, ledarskap och lönsamhet är utmaningen.

 

E.V.A. AB erbjuder metoder och modeller för att arbeta

målmedvetet och startegiskt med dessa frågor.

 

För individer

Känner du dig tveksam till ditt yrkesval?

Vill du komma vidare i ditt arbetsliv men inte vet hur du ska gå tillväga?

Är du motiverad i ditt arbete?

Svårt att få tiden att räcka till för både privatliv och arbetsliv?

 

E.V.A AB erbjuder dig ett program där du får en struktur över

dina tankar och idéer.

Copyright © E.V.A Coaching