Individutveckling

 

För dig som vill fortsätta att utveckla dig yrkesmässigt och privat.

Som en del i kompetensutvecklingsplanen för medarbetare och chefer i en organisation.

Besvarar frågor som:

  • Vilka är mina starka sidor?
  • Vilka sidor skulle jag behöva utveckla för att nå mina mål, förbättra kommunikationen, förbättra samarbetet och ledarskapet.
  • Hur kan jag utvecklas för att bidra på bästa sätt till organisationens mål?
  • Får jag använda hela min potential i min nuvarande arbetssituation? Vad kan jag göra? Vad kan organisationen göra?

 

Copyright © E.V.A Coaching