Om mig och mitt företag

 

tt person på rätt plats skapar lönsamma organisationer och har nöjda medarbetare. Svårare än så är det inte!

 

Men hur ser det ut i praktiken?

 

E.V.A AB visar dig vägen dit.

Vi erbjuder dig Enkla, Visionära och Användbara modeller och processer där medarbetarnas motivation och olika drivkrafter kommer till rätt användning.

 

Min bakgrund

Jag arbetar som individ – och organisationskonsult med livs – och karriärplanering som specialitet. Jag har 20 års erfarenhet från det privata näringslivet, bl a från ABB koncernen, där jag haft chefs – och specialistbefattningar inom ekonomi och personal.

Under 11 års tid arbetade jag som utbildningschef och projektledare inom dåvarande Riksskatteverkskoncernen. Driver sedan 7 år tillbaka en egen konsultverksamhet.

 

Jag initierade, utvecklade och drev under 5 års tid ett karriärcenter för statligt anställda i södra Sverige med Kronofogdemyndigheten i Malmö som bas. Till projektet knöts samarbetspartners: Skatteverket, Polismyndigheten, Migrationsverket, Tullverket och Försäkringskassan. Syftet med projektet var att bredda arbetsmarknaden för statligt anställda genom att öka rörligheten inom den egna myndigheten men också mellan myndigheter.

 

Jag är civilekonom, beteendevetare och certifierad coach, ACC, enligt ICFs internationella normer. Vidare är jag Sverigeansvarig och Master Trainer för personlighetsverktyget JTI®( Jungian Type Index)som associerad konsult till Decision Dynamics AB.

Jag är sedan maj 2011 Ambassadör för kvinnors företagande utsedd av Tillväxtverket på uppdrag av Näringsdepartementet.

 

Copyright © E.V.A Coaching